Hvad er en speciallæge i pædiatri?

En speciallæge i pædiatri kaldes også en pædiater eller i daglig tale en børnelæge.

En børnelæge er en læge, der efter den almindelige 7-årige lægeuddannelse på universitetet har taget en 5-årig speciallægeuddannelse i børns sygdomme, vækst og udvikling.

Betegnelsen pædiatri er afledt af det græske pais = barn og iatrike = lægekunst. Indtil det 19. århundrede var det stort set kun gynækologer og fødselslæger, der beskæftigede sig med sygdomme hos børn, og deres interesse og erfaring koncentrerede sig naturligt om de nyfødte og spædbørnene.

Specialet pædiatri omfatter i dag børn fra fødsel til overstået pubertet i 18-års alderen. Pædiatri omfatter undersøgelse, behandling og opfølgning af børn med medfødte og senere opståede sygdomme og afvigelser fra normal funktion, vækst og udvikling i barnealderen samt sygdomsforebyggelse hos børn.