Elise Snitker, børnelæge

Elise Snitker (født 1964)

Jeg har en alsidig erfaring inden for det pædiatriske område, dvs. det lægelige speciale vedr. børns normale vækst og fysiske og mentale udvikling samt sygdomme og afvigende tilstande, som optræder i spædbarnsalderen, barndommen og ungdommen.

Jeg har desuden erfaring med og interesse for børnepsykiatriske tilstande, specielt ADHD, bl.a. fra min ansættelse på Børnepsykiatrisk Afdeling i Aalborg i 1995-96. Jeg har i årenes løb deltaget i en række kurser og kongresser vedr. børn med ADHD.

Tidligere

1993: Uddannet læge fra Odense Universitet

2003: Erhvervet Ph.d. – graden på en afhandling om meningokoksygdom

2007: Speciallæge i pædiatri

1997 til 2011: Ansættelser på børneafdelingerne i Hjørring, Aalborg, Skejby og Randers, afbrudt af en periode fra 1998-2001, hvor jeg arbejdede med medicinsk forskning på fuld tid.

2008 til 2011: Overlæge og klinisk lektor på børneafdelingen i Randers, hvor jeg var ansvarlig for fagområderne diabetes og endokrinologi samt astma og allergi.

Medlem af

Den almindelige Danske Lægeforening
Dansk Pædiatrisk Selskab
Dansk Selskab for Allergologi
Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi
AllergiNord (en tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsgruppe bestående af speciallæger fra 7 lægelige specialer, der arbejder med patienter med allergiske sygdomme)

Bestyrelsesmedlem i

Danske Børnelægers Organisation