Et forløb i børnelægeklinikken

Forløbet i Børnelægeklinikken

Et forløb i børnelægeklinikken tilrettelægges individuelt afhængigt af barnet og den konkrete problemstilling.

Første gang I kommer, vil barnet blive set af lægen eller af lægen og sygeplejersken i fællesskab. Ved hvert besøg afgøres det, om næste besøg skal være hos sygeplejerske eller læge.
Læge og sygeplejerske arbejder tæt sammen om alle patienter, som følges i klinikken, uanset om barnet ses hos lægen eller sygeplejersken eller hos begge.

For at give jer størst muligt udbytte af forløbet i børnelægeklinikken og gøre det så effektivt som muligt, vil vi før 1. konsultation bede jer om at udfylde et skema med generelle oplysninger om barnet og familien.

Afhængigt af den konkrete problemstilling anvender vi desuden en række andre skemaer, som kan hjælpe jer og os med at beskrive barnets problem så præcist som muligt.

Skemaerne kan downloades og udprintes fra denne hjemmeside. Se under fanebladet skemaer.

Efter hver konsultation sendes en epikrise til jeres egen læge.