Ferielukning og andet fravær

Kristi Himmelfartsdag 2021

Klinikken holder lukket fra og med torsdag den 13.05.2021 til og med søndag den 16.05.2021.

Pinseferie 2021

Klinikken holder lukket fra og med fredag den 21.05.2021 til og med mandag den 24.05.2021.

Sommerferie 2021

Klinikken holder lukket fra og med fredag den 02.07.2021 til og med søndag den 01.08.2021.

Efterårsferie 2021

Klinikken holder lukket fra og med fredag den 15.10.2021 til og med søndag den 24.10.2021.

Juleferie 2021

Klinikken holder lukket fra og med onsdag den 22.12.2021 til og med søndag den 02.01.2022.

Vinterferie 2022

Klinikken holder lukket fra og med fredag den 18.02.2022 til og med søndag den 27.02.2022.

Påskeferie 2022

Klinikken holder lukket fra og med fredag den 08.04.2022 til og med mandag den 18.04.2022.