Kvalitetssikring, tilsyn, patienttilfredshed og privatlivspolitik

Kvalitetssikring

Børnelægeklinikken arbejder løbende og systematisk med at udvikle og forbedre kvaliteten af klinikkens ydelser i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Kvalitetsarbejdet omfatter bl.a. lægefaglig kvalitet,  patientoplevet kvalitet, patientsikkerhed, parakliniske undersøgelser, hygiejne, apparatur til diagnostik og behandling, håndtering af utensiler og lægemidler, patientjournalen, personoplysninger og diskretion m.v.

Akkreditering

Klinikken får hvert tredje år besøg af et surveyor team fra Akkrediteringsinstituttet, der bedømmer kvaliteten af klinikkens ydelser i henhold til standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel og vurderer, om klinikken opfylder disse og dermed kan akkrediteres.

Børnelægeklinikken havde besøg af Akkrediteringsinstituttets surveyor team d. 8.9.2016, hvor klinikken blev akkrediteret uden anmærkninger.

Tilsyn fra Sundhedsstyrelsen/Styrelsen for patientsikkerhed

For at øge patientsikkerheden fører Sundhedsstyrelsen desuden tilsyn med al lægelige patientbehandling for at sikre, at alle led i patientbehandlingen og de enkelte patientforløb inkl. patientsikkerhed og administrative forhold lever op til gældende standarder. Sundhedsstyrelsens besøg har tidligere fundet sted hvert tredje år, men da fokusområderne for Sundhedsstyrelsens tilsyn stort set overlapper med akkrediteringsstandarderne i Den Danske Kvalitetsmodel, er tilsynet nu begrænset til klinikker, hvor der vurderes at være en særlig risiko, de såkaldt risikobaserede tilsyn. Børnelægeklinikken har derfor ikke haft besøg fra Sundhedsstyrelsen siden 2014.

Børnelægeklinikken har haft tilsyn fra Sundhedsstyrelsen 18. november 2014. Klinikken blev godkendt uden anmærkninger.

Patienttilfredshedsundersøgelser

Børnelægeklinikken har ligesom alle andre speciallægepraksis i Danmark gennemført en standardiseret patienttilfredshedsundersøgelse hvert tredje år. Klinikken gennemførte seneste patienttilfredshedsundersøgelse i marts 2017.

Undersøgelsen viste en meget høj patienttilfredshed.

Databeskyttelse / privatlivspolitik

Børnelægeklinikken lever op til lovgivningen i Persondataforordningen, som trådte i kraft d. 25. maj 2018, og som har til formål at beskytte personfølsomme data. Hvordan dette sikres, fremgår af

klinikkens Privatlivspolitik, som findes nederst på denne side.

Rapporter

Herunder findes tilsynsrapporter o.lign. som myndighederne har udfærdiget i forhold til Børnelægeklinikken v/ Elise Snitker Jensen samt klinikkens privatlivspolitik.

Tilsynsrapport fra Sundshedsstyrelsen 2014 – klik her.

Se surveyrapport ved at klikke her, og akkrediteringsrapport ved at klikke her.

Se patienttilfredshed og klinikrapport her og se patienttilfredshed samt patienters og forældres personlige kommentarer her.

Læs her om klinikkens privatlivspolitik for patienter (opdateret 24. maj 2018)